Inspekcja TV Kanalizacji

Strona główna » Inspekcja TV Kanalizacji
Inspekcja Telewizyjna Sieci Kanalizacyjnej (inspkecja TV kanalizacji)

umożliwia przeprowadzenie szczegółowego badania stanu technicznego infrastruktury kanalizacyjnej. Dzięki odpornym technologiom wizyjnym można w łatwy sposób wykrywać wszelkiego rodzaju nieprawidłowości i uszkodzenia sieci kanalizacyjnej.

Zastosowania wideo inspekcji TV w kanalizacji:

 • lokalizacja nieszczelnych i wadliwych miejsc,
 • badanie szczelności łączenia rur i pęknięć,
 • test przedostawania się wód gruntowych do kanalizacji,
 • analiza przyczyn zatykania kanalizacji,
 • badanie miejsca wrastania korzeni,
 • sprawdzanie nieprawidłowości związane z nieprawidłowym wykonaniem kanalizacji,
 • sprawdzanie odchylenia od prawidłowego położenia – wykres spadków,
 • wizualizacja pęknięcia rur i zawaleń,
 • sprawdzanie połączenia rur i ich złącza,
 • wykrywanie awarii na sieci wodociągowej,
 • analiza przeszkody utrudniające przepływ ścieków w kanale,
 • wykrywanie “dzikich” przyłączy.

Wykorzystanie Inspekcji TV (inspekcja kanałów sanitarnych)

regulują również odpowiednie przepisy prawa budowlanego, na podstawie któych można żądać wykonania sprawdzenia przy pomocy monitoringu TV stanu instalacji wodnej:

 • “Zgodnie z PN-EN 752-2; 2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Wymagania, na etapie budowy, podczas kończenia procesu budowy, a także podczas ich późniejszego działania niezbędne jest przeprowadzenie badań i oceny systemów kanalizacyjnych (m.in. próby szczelności, kontroli CCTV – monitoring TV uwzględniający spadki).”
 • “Zgodnie z PN-EN 1610; 2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych, po zakończeniu montażu przewodów i wykonaniu zasypki powinna być przeprowadzona kontrola wizualna złączy wewnątrz kanału (monitoring TV).”

Usługa inspekcji tv kanalizacji (inspekcja kanałów sanitarnych) umożliwia przeprowadzenie następujących działań:

 • ocena stanu technicznego sieci,
 • przgląd studni oraz przykanalików,
 • nagranie wideo inspekcji na płytę,
 • sporządzenie raportu z inspeckji,
 • wykonanie zdjęć wybranych miejsc, np. uszkodzeń

WYBIERZ NASZE USŁUGI

CAŁODOBOWE POGOTOWIE 24/7

DOŚWIADCZENI EKSPERCI

PRZYSTĘPNE CENY

ŚWIETNY SPRZĘT

CAŁODOBOWE POGOTOWIE 24/7

MASZ AWARIĘ, WEZWIJ NAS NA POMOC!

322625226 lub 502510156